Informatie over onze werking

Welkom

Het Klimtouw is een logopedische groepspraktijk gelegen in het Begijnhof te Oudenaarde. De praktijk telt  intussen vijf  ervaren en geëngageerde therapeuten, allen logopedisten. Bij ons kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van logopedische stoornissen. De praktijk bestaat intussen meer dan 30 jaar.

Met deze website willen wij jullie graag informeren over wat en hoe er binnen onze praktijk wordt gewerkt: wat we doen en waar we voor staan. Verder wil deze website een hulp zijn bij de praktische zaken en een leidraad voor een correcte en waardevolle samenwerking.

Het Klimtouw

De naam 'Het Klimtouw' is gekozen vanuit ons fundamenteel uitgangspunt: het kind hogerop helpen en begeleiden in zijn ontwikkeling van de communicatie. Dit wordt gesymboliseerd door het touw. Deze communicatie omvat niet enkel het spreken, lezen, schrijven en / of rekenen, maar ook het welbevinden van het kind, het algemeen functioneren en de draagkracht van een kind worden mee opgenomen in de begeleiding.

Een logopedisch probleem staat nooit op zich, er is ook steeds een belangrijke emotionele component aanwezig. De knopen van het touw symboliseren de verschillende hindernissen die het kind moet nemen om hogerop te geraken. In de logopedie wordt een therapeutische doelstelling pas haalbaar wanneer deze wordt opgesplitst in vele kleine stapjes. Eénmaal je over een knoop heen geraakt, vormt deze knoop opnieuw een steunpunt om volgende stappen te zetten. Stappen die je sterker maken en je telkens een beetje dichter bij je doel brengen...

het klimtouw