Spraakstoornissen

De meeste gekende zijn de articulatiestoornissen. Hierbij zijn er problemen bij de uitspraak van klanken. De meest voorkomende problemen zien we bij de uitspraak van de /r/ en de /s/. Dit zijn de moeilijkste klanken voor een kind en dit zijn ook de klanken die ze het laatste verwerven. Op basis van de betrokken klank onderscheiden we verschillende types.

  • Rhotacismes: fouten tegen de productie van de /r/. Binnen de rhotacismes heb je nog een indeling naargelang de symptomen (bv. de /r/ trilt niet genoeg, de tong staat verkeerd bij het uitspreken van de /r/, de /r/ wordt teveel langs de neus uitgesproken, …)
  • Sigmatismes: fouten tegen de productie van de /s/. De sigmatismes worden onderverdeeld in verschillende subtypes naargelang de manier waarop de /s/ fout wordt gearticuleerd (bv. de tong komt tussen de tanden vooraan, de tong komt tussen de tanden links en rechts, …)
  • Lambdacismes: fouten tegen de articulatie van de /l/
  • Kappacismes: fouten tegen het uitspreken van de /k/
  • Gammacismes: fouten tegen de productie van de /g/
  • Tautacismes: fouten tegen het uitspreken van de /t/
  • Deze types kunnen ook gecombineerd voorkomen. We spreken dan van een multipele articulatiestoornis.


terug naar lijst