Behandelingsaanbod

Binnen onze praktijk werd er gekozen om zich te specialiseren in een aantal specifieke deelgebieden van de logopedie waarin onze therapeuten vaardig en gespecialiseerd zijn. 

Binnen onze praktijk onderzoeken en behandelen we volgende stoornissen:

 1. Spraak- of articulatiestoornissen
  • Fonetisch en fonologische articulatieproblemen bij kinderen / jongeren 
  • Multipele articulatiestoornissen in het kader van een ruimere taalontwikkelingsachterstand

 2. Leerstoornissen en leermoeilijkheden
  • Leesstoornissen (Dyslexie)
  • Rekenstoornissen (Dyscalculie)
  • Schrijfstoornissen (Dysorthografie)

 3. Vertraagde taalontwikkeling en Taalontwikkelingsstoornissen

 4. Myofunctionele stoornissen
  • Invloed van duimzuigen op het spraakpatroon
  • Mondademen / foutieve ademhaling / open mondgedrag
  • Tongpersen
  • Foutief slikpatroon

 5. Ondersteuning bij het leerproces

Voor sommige andere problematieken zullen wij luisteren naar uw zorgvraag, maar nadien eerder doorverwijzen naar collega-logopedisten uit de buurt.