Kristien Ottevaere

  • Geboren te Oudenaarde op 04/04/1974, woonachtig te Gent
  • Liep middelbare school te Oudenaarde in het O.L.V.-instituut (het huidige Sint-Bernarduscollege)
  • Behaalde in 1994 het diploma van Gegradueerde in de Logopedie aan het HIPB Sint-Vincentius (nu Artevelde Hogeschool)
  • Behaalde in 1999 het diploma van Licentiate Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent
  • Werkzaam in Het Klimtouw sinds 1999
  • Volgde meerdere workshops en bijscholingen rond o.a. denkstimulering en mediërend leren, dyscalculie, ...

 

terug naar lijst