Andere logopedische stoornissen

Hiervoor verwijzen we graag door naar collega’s die hierin gespecialiseerd zijn.

  • Stotteren: herhaling van klanken, lettergrepen, woorden of zelfs korte zinsdelen.
  • Broddelen: een stoornis gelijkaardig aan stotteren, met iets andere kenmerken van herhaling. Een groot verschil echter met stotteren is dat de broddelaar zelf niet beseft dat zijn spraak herhalingen en onduidelijkheden vertoont.
  • Neurogene communicatiestoornissen: communicatiestoornissen t.g.v. een aandoening van het zenuwstelsel (bv. hersenbloedingen, tumoren, …)

    • Afasie: een stoornis in het gebruiken, begrijpen of formuleren van verbale boodschappen. Er zijn verschillende subtypes te onderscheiden naargelang vooral de productie of het begrip is aangetast.
    • Dysarthrie: spraakbewegingen kunnen niet meer uitgevoerd worden omdat bepaalde spreekspieren geheel of gedeeltelijk verlamd zijn of omdat de coördinatie van spraakbewegingen moeilijk verloopt.
    • Apraxie: hierbij is er geen coördinatieprobleem of verlamming maar weet de spreker niet meer welke opeenvolgende bewegingen bij het spreken dienen uitgevoerd te worden.


terug naar lijst