Vertraagde taalontwikkeling

Hierbij kent het kind moeilijkheden op het vlak van woordenschat, zinsbouw, woordvorming of een combinatie hiervan. Deze moeilijkheden zijn een ernstige belemmering voor de algemene ontwikkeling van het kind.

Bij het onderzoek dient steeds nagegaan te worden of het kind goed hoort (en dus voldoende heeft kunnen oppikken uit de omgeving).

  • De meest voorkomende groep hierin is de groep van de primaire taalstoornissen. Daarbij bestaat de taalstoornis op zich.
  • Verder heb je ook nog taalstoornissen die kaderen in een meer algemene ontwikkelingsstoornis (bv. bij mentale handicap).
  • Een taalstoornis kan ook psychogeen van aard zijn (bv. electief mutisme, waarbij het kind totaal niets zegt ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis).
  • Een taalachterstand kan ook ontstaan ten gevolge van tweetaligheid. Daarbij dienen vaak grondige afspraken gemaakt te worden m.b.t. tot het taalgebruik.


terug naar lijst