Leerstoornissen

Dit zijn moeilijkheden bij het verwerven van schoolse leerstof. Naargelang het deelgebied waarop de problemen liggen, spreken we van:

  • Schrijfstoornissen
  • Leesstoornissen
  • Rekenstoornissen

Vaak komen deze gecombineerd voor. De ernst van de problematiek kan erg verschillend zijn.

In de wetenschappelijke literatuur - spreekt men veelal van dyslexie en dyscalculie. Er dient o.i. echter omzichtig omgesprongen te worden met deze termen. Er is een verschil tussen een rekenprobleem (iets wat grotendeels kan opgevangen en weggewerkt worden door therapie) en een dyscalculie. Dit laatste is een hardnekkig rekenprobleem waar naast het remediëren ook compenserende hulpmiddelen en strategieën zullen aangebracht worden in therapie. Net hetzelfde onderscheid bestaat er tussen een lees-/spellingsproblemen en dyslexie.

Om van dyslexie te spreken dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden

  1. Het probleem beperkt zich enkel tot het lezen en/of schrijven. Andere schoolse zaken lopen goed.
  2. Binnen het intelligentieprofiel zien we vaak een groot verschil tussen het performale gedeelte (opdrachten uitvoeren) en het verbale gedeelte (talige opdrachten), ten nadele van het verbale. Dit is niet altijd het geval.
  3. De lees- en/of schrijfstoornis is geen gevolg van andere problemen (bv. emotionele moeilijkheden, gehoorsproblemen, …).
  4. De achterstand blijft bestaan ondanks intensieve en regelmatige therapie.
  5. Dyslexie kan erfelijk voorkomen.
  6. De prestaties voor lezen/spellen liggen beduidend lager dan wat er volgens de mogelijkheden van het kind kan verwacht worden.

Analoog kan de diagnose dyscalculie gesteld worden.


terug naar lijst