Informatie over onze werking

WELKOM

Het Klimtouw is een logopedische praktijk gelegen in het pittoreske Begijnhof van Oudenaarde. De praktijk telt momenteel drie enthousiaste therapeuten, allen logopedisten van opleiding. Een aantal van onze therapeuten hebben bijkomend ook een pedagogisch diploma. Bij ons kunt u terecht voor de diagnostiek en de behandeling van verschillende logopedische stoornissen. De praktijk bestaat intussen meer dan 35 jaar...

Met deze website willen wij jullie graag informeren over onze werking. Verder wil deze website een hulp zijn bij een aantal praktische zaken en een basis voor een correcte en waardevolle samenwerking. 

Het Klimtouw vzw

'Het Klimtouw', de naam van onze praktijk, is gekozen vanuit ons belangrijkste uitgangspunt: het kind hogerop helpen en begeleiden in zijn ontwikkeling. Dit wordt gesymboliseerd door het touw. In de therapie staat niet enkel de ontwikkeling van het spreken, lezen, schrijven en rekenen centraal, maar ook het welbevinden van het kind, het zelfvertrouwen, het algemeen functioneren en de draagkracht van een kind worden mee opgenomen in de begeleiding.

Een logopedisch probleem staat nooit op zich, er is ook steeds een belangrijke sociaal-emotionele component aanwezig. De knopen van het touw symboliseren de hindernissen die het kind moet nemen om zijn doelen te bereiken. In de logopedie wordt een therapeutische doelstelling pas haalbaar wanneer deze wordt opgesplitst in kleine deelstapjes. Eénmaal je over een knoop heen geraakt, vormt deze knoop opnieuw een steunpunt om de volgende stappen te zetten. Stappen die je sterker maken en je steeds een beetje dichter bij je doel brengen...Daar werken we samen aan!

het klimtouw